عناوین ویژه

مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه:

زنجیره تولید در تربت حیدریه کامل نیست/مشکل اصلی بخش کشاورزی کمبود سرمایه و تکنولوژی است/باید صنعتی را پیگیری کنیم که مواد اولیه آن در شهرستان وجود دارد

مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه گفت: با توجه به اینکه سند توسعه شهرستان بر محور کشاورزی برنامه ریزی شده، اما بی مهری های فراوانی تاکنون در این حوزه وجود دارد و می طلبد همه عوامل اجرائی شهرستان با تعامل و همدلی نگاه ویژه ای به این بخش مولد منطقه داشته باشند.

 

در نشست خبری شورای شهر تربت حیدریه مطرح شد؛

عمده بدهکاران به شهرداری دانه درشتان و متموّلین هستند/اعتراض به روند واگذاری منطقه گردشگری پیشکوه به بخش خصوصی/برخی تصمیمات شهردار تحت تاثیر مسائل حاشیه ای اتخاذ می شود/نمره۱۷ شورا به شهردار

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تربت حیدریه گفت: شهرداری 200 میلیارد ریال از مردم طلب دارد که عمده آن متعلق به دانه درشتان و متموّلینی است که در سالهای متمادی با دور زدن قانون و مسامحه شهرداری از پرداخت بدهی خود طفره رفته اند.

 

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تربت حیدریه: