محسن احتشام، رییس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار ما کرد: برابر مصوبه جلسه ۱۰ مهرماه شورای ملی زعفران که با حضور جمعی از نمایندگان خراسان، اتحادیه صادر کنندگان و تولیدکنندگان به امضا رسبده، قیمت کف خرید زعفران پوشال ۱۶ میلیون تومان و نگین ۲۰ میلیون تومان تعیین شده و تمامی اعضای شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان ملزم به رعایت قیمت کف خرید هستند.

وی با بیان اینکه قیمت های تعیین شده اختصاص به زعفران های نو در فصل جاری و به اصطلاح امسالی دارد، گفت: بر این اساس قیمت کف خرید هر کیلو گل زعفران ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده و طبق اطلاعیه ای که به اتحادیه صادرکنندگان ارسال شده تمامی صادرکنندگان ملزم به رعایت قیمت کف خرید هستند.

اما در ادامه با آغاز فصل برداشت زعفران همچنان شاهد کاهش قیمت این محصول در بازار هستیم بطوری که شورای تامین زاوه در پنج شنبه گذشته به دستور دادستانی 3 مرکز خرید گل در بخش سلیمان این شهرستان را به دلیل اخلال در بازار پلمپ کرد.

اکنون باید دید با سریز شدن گل های زعفران در بازار گل و همچنین فروش محصول فرآوری شده این محصول، امسال چگونه دسترنج کشاورزان زحمت کش این خطه به فروش خواهد رسید.

سال گذشته سازمان تعاون روستایی کشور زعفران خشک کشاورزان را بین 8 تا 10 میلیون و پانصد هزار تومان خریداری کرد اما روند پرداخت مطالبات زعفرانکاران تا شهریور به طول کشید.

اکنون بیشتر تولید کنندگان و کشاورزان اظهار می دارند قیمت های تعیین شده مناسب است و اگر سازمان تعاون روستایی به این قیمت از کشاورزان خریداری کند راضی کننده خواهد بود به شرط آنکه پرداخت مطالبات آنها بیش از 3 ماه بطول نیانجامد.

این در حالی است که مبلغ 1000 میلیارد تومان تسهیلات در اختیار صادر کنندگان زعفران قرار گرفته تا با قیمت مصوب از تولید کنندگان خریداری کنند، اما تاکنون قیمت ها روند کاهشی داشته است.

در سطح استان ۱۱۷ هزار خانوار به کشت زعفران مشغول هستند که از این میزان بین ۱۴ تا ۱۵ هزار خانوار به زعفران کاران تربت حیدریه اختصاص دارد و تعداد بهره برداران بخش کشاورزی زاوه نیز ۱۷ هزار نفر است که بالغ بر ۹۰ درصد آن ها به کشت زعفران مشغول هستند.

انتهای پیام/